Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties.  Wij adviseren u voor het afnemen van een product een afspraak te maken met Mimaan Adviesgroep. Dit omdat iedere persoonlijke situatie anders is en dit alleen in adviesgesprek naar voren komt.

Mimaan Adviesgroep stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor ons een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Mimaan Adviesgroep vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijk aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Mimaan Adviesgroep stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Mimaan Adviesgroep de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met ons om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Mimaan Adviesgroep niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Privacy

De door Mimaan Adviesgroep via de website verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mimaan Adviesgroep worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Mimaan Adviesgroep geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.