Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie. De Wet op het financieel toezicht (Wft) legt wettelijk vast waar wij, als assurantie-intermediair, aandacht aan moeten besteden in  de voorlichting aan en advisering van consumenten.

Wij communiceren dit graag helder en duidelijk met u. Daarom verstrekken wij u onderstaand de benodigde informatie:

 • Wie we zijn.
 • Onze diensten.
 • Hoe wij bemiddelen.
 • Wat wij van u verwachten.
 • Onze bereikbaarheid.
 • Uw premie.
 • Onze relatie met verzekeraars.
 • Hoe wij worden beloond.
 • Onze kwaliteit.
 • Beëindiging verzekering.
 • Klachten.
 • Klik op onderstaande links voor nadere informatie:

Algemene Voorwaarden Mimaan Assurantiën 2018.6
Privacy Statement Mimaan Assurantiën 2018.6
Dienstverleningsdocument Mimaan Assurantiën B.V.
Dienstverleningsdocument Hypotheken
Dienstverleningsdocument Risico
Dienstverleningsdocument Vermogen

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en wederzijds vrijblijvend.
Hierbij ontvangt u onze Algemene Voorwaarden, worden met u afspraken gemaakt over onze dienstverlening, de kosten daarvan en de wijze waarop u deze wilt voldoen.